Về chúng tôi

Foxrebate là dịch vụ hoàn lại tiền đáng tin cậy nhất và lớn nhất

Giao dịch ngoại hối là một doanh nghiệp đầy hứa hẹn cho những bạn hiểu cách kinh doanh đúng cách. Kinh doanh đúng để tận hưởng kết quả có lợi mỗi lần trong hoạt động giao dịch của bạn
Chúng tôi dã du?c thành l?p t? nam 2013 và ph?c v? gi?m giá cho khách hàng ngo?i tuy?n trong c?ng d?ng c?a chúng tôi. K? t? nam 2015 Foxrebate m? c?a ph?c v? khách hàng tr?c tuy?n và ngo?i tuy?n, chúng tôi dã tr? hon 500.000 dô la cho các khách hàng c?a chúng tôi trên th? gi?i.
S? tin tu?ng và trung th?c là nh?ng di?u giúp chúng tôi phát tri?n cho d?n bây gi?.

Foxrebate là m?t trong nh?ng d?ch v? gi?m giá ngo?i h?i dã ph?c v? các nhà giao d?ch t? kh?p noi trên th? gi?i và dã giúp hàng tram ngàn thuong nhân s? d?ng d?ch v? hoàn ti?n c?a chúng tôi.. Chúng tôi cung c?p hoàn l?i ti?n ( gi?m giá ) lên d?n 80% cho m?i hoa h?ng du?c th?c hi?n t? các ho?t d?ng giao d?ch c?a b?n.. Ðây là m?c cao nh?t c?a các d?ch v? gi?m giá ngo?i h?i khác.

Cuối cùng " tham gia với chúng tôi và nhận giảm giá ", chúng tôi là nhà cung cấp giảm giá lớn nhất và đáng tin cậy nhất. Sự hỗ trợ của khách hàng thân thiện và chuyên nghiệp của chúng tôi với kinh nghiệm giao dịch thực sự sẽ giúp bạn nhanh chóng, đừng ngần ngại với chúng tôi.. Hãy hỏi chúng tôi, chúng tôi luôn ở đó cho bạn thông qua livechat, email hoặc whatsapp.

Hỗ trợ khách hàng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp và có kinh nghiệm để giải quyết vấn đề của bạn trong 24 giờ. Đừng ngần ngại liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi

Tỷ lệ hoàn tiền cao nhất

Chúng tôi cung cấp tỷ lệ hoàn tiền ngoại hối cao nhất cho khách hàng của chúng tôi. Tất cả giảm giá sẽ được thanh toán theo lịch thanh toán của chúng tôi. Hoàn tiền sẽ được thanh toán khi bạn thua lỗ hoặc lãi

Hoàn trả thanh toán

Dịch vụ của chúng tôi cung cấp các khoản thanh toán giảm giá bằng Paypal, Neteller, FasaPay, Wire Bank, Skrill và Perfect Money với mức rút tối thiểu 5 USD


Tham gia cộng đồng của chúng tôi " Foxrebate " và nhận giảm giá
Forex từ lâu đã là một nguồn thu nhập cho nhiều người. Ngày nay, ngày càng có nhiều người nhận ra rằng Forex là một thị trường ngoại hối quốc tế nơi tiền tệ được giao dịch.

Khi bạn mở một tài khoản môi giới thông qua Foxrebate, nhà môi giới trả cho chúng tôi một phần lợi nhuận chênh lệch hoặc hoa hồng từ mỗi giao dịch bạn thực hiện dưới dạng bồi thường giới thiệu khách hàng cho nhà môi giới. Nhà môi giới sau đó trả một phần thu nhập của họ với chúng tôi, sau đó chúng tôi trả cho bạn một khoản hoàn lại tiền mặt cho mỗi giao dịch bạn thực hiện. Các chuyên gia từ công ty chúng tôi sẽ giúp chọn nhà môi giới phù hợp và sẽ cung cấp tất cả các hỗ trợ cần thiết để mở tài khoản giao dịch.

Chúng tôi đánh giá danh tiếng của chúng tôi và liên tục cải thiện mức độ tự tin của chúng tôi. Chọn chúng tôi là một dịch vụ đáng tin cậy với lợi nhuận lan rộng trên thị trường tài chính, bạn chọn một đối tác thực sự đáng tin cậy với cách tiếp cận riêng cho từng khách hàng !

  • slide